12.12.17

Husker Du At Bruge Emhætten Rigtigt?

Når du befinder dig i en bolig, vil du ganske naturligt medvirke til at forurene luften indenfor. Det sker når du laver mad, går i bad, vasker tøj med mere. Så bliver luften forurenet med partiker, røg og fugt, og i overdrevne tilfælde kan det give gener som hovedpine, træthed, eksem og irriterede øjne. Som udgangspunkt bør du altid tilstræbe et sundt indeklima, som bl.a. opretholdes ved at udskifte luften i hele boligen med frisk luft. Dit indeklima bør holdes fri for fugt, partikler og bakterier, hvorved du også minimerer risikoen for skimmelsvampe.

Du kan udskifte luften naturligt eller med et ventilationssystem
Nybyggeri og ældre huse, der er blevet efterisoleret og har fået termoruder er tætte, så der spares energi til opvarmning. Den lette siven af luft fra ”utætheder” er fjernet. Husene er energivenlige, men til gengæld stiller det nu større krav til udluftning. For generelt at opretholde en naturlig udskiftning af luften, anbefales det at du som minimum åbner vinduer og døre 3 gange i løbet af en dag med mindst 5-10 min. Det er dog ikke altid nok med naturlig ventilation. Når du f.eks. går i bad, tørrer tøj og laver mad – altså mest i badeværelset og i køkkenet - er det ofte nødvendigt at supplere den naturlige udskiftning af luften med mekanisk ventilation. De eksempler vi nok kender bedst, er ventilator på badeværelset og når vi tænder emhætten, mens vi står og laver aftensmad. Begge dele giver en hurtigere udskiftning af den ”gamle og forurenede” luft, for at opretholde et behageligt indeklima.

T-emhætten T-shape Star. Samtidig med at modellen dækker hele kogesektionens bredde har T-emhætten med tre stålfiltre en rigtig fin konstruktion med et fang, som leder damp og em. 

Optimer din emhætte

Formålet med din emhætte, uanset om det er en emhætte, monteret med aftræk til det fri eller en emhætte som virker med recirkulation, er at opsuge em og mados fra madlavningen, så fedt ikke sætter sig på interiøret og så forurenet luft ikke kommer ud i resten af huset. Emhættens evne til at suge madosen væk er ikke kun et spørgsmål om kapacitet målt i m3/t, men påvirkes også af emhættens fysiske udformning og af en optimal montering og brug. Det er vigtigt at emhætten har en stærk sugeevne og en høj effektivitet. Hvad angår suget, forskes der konstant i udvikling og design som optimerer hvordan emhætterne flytter luften. Nogle af disse kendte systemer præsenteres her:

Filtersug:

Filtersug er den mest almindelige form for sug. Et stål/aluminiumsfilter er synligt under emhættens base, og dækker for aftrækskanalen. Luften suges gennem filtret, hvor fedtpartiklerne (op til 95%) opsamles. Emhætten har et eller flere filtre, som dækker over kogepladen, og afhængig af emhættemodel kan filtrene svinge fra simple 3 lags filtre til teknisk avancerede filtre med 15 og helt op til 30 lag.

Kantsug:

På emhætter med kantsug er metalfedtfiltre gemt bag et dekorativt panel/afdækning. Opfangningsgraden på kantsugsemfang er typisk højere end ved filtersug, og det betyder, at modeller med kantsug har en ekstra dekorativ detalje, som også har betydning for hvor godt suget er.
Em og damp stiger naturligt, suges derefter mod emhættens kantsug og føres herefter igennem fedtfiltret inde i selve emhætten. Med kantsugteknologien accelereres lufthastigheden ved kanten og - forudsat en korrekt montering – opsamles store mængder em, selv ved lav effekt.

Cyklonsug:

Cyklonsug findes i modellerne LUFT og i NikolaTesla. Teknologien er kombineret med en kraftig motor og giver en rekordhøj lufthastighed.
Idéen bag cyklonsug, er at luften slynges rundt med en konstant høj hastighed, så forurenet luft, forbliver i luftstrømmen hvorfra den yderst effektivt ledes til motorens indløb.

Den skråtstillede emhætte Vertical Star har kantsug, som sikrer et godt sug over kogesektion.

Den vægmonteret emhætte Luft P 90 X har et cyklonsug, der flytter luften 8,5 m/s og dermed sikrer god sugeeffekt.

Uanset valg af emhætte, bør du altid huske på …

Under installationen skal du vælge den kortest mulige rørføring. Brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte som diameteren på emhættens aftræk, og lav aldrig 90 graders bøjning i flexslange. Brug i stedet, hvis det er nødvendigt, et fast aftræksrør med bøjning.
Det er desuden et godt tip at tænde din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter inden du begynder at lave mad, da luften vil begynde bevæge sig hen mod emhættens indsug hvilket vil gøre det lettere at suge luften fra kogepladen for emhætten. Herefter er det også en god ide at lade emhætten være tændt ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade, så emhætten renser det sidste luft.
Sidst, men ikke mindst, er det MEGET vigtig at emhætten får friskluftstilførsel fra et åbent vindue eller dør ud til det fri mindst 6 meter fra emhætten, (hvis ikke det er muligt, kan minre afstand anvendes) og gerne i en så lige linje som muligt når man står ved sin emhætte og bagud, så emhætten bliver ”fodret” med ny luft, så luftflowet forbliver intakt. 

NikolaTesla er en prisbelønnet model, hvor emhætten er centralt placeret i en induktionssektion. Modellen her flytter luften med 5,1 m/s, og netop luftens afviklingshastighed er altafgørende for denne type af emhætte.