Guide til fejlfinding på display cooler

Er uheldet ude, og driller din Vestfrost display cooler, så er der en række ting, som du selv kan tjekke, inden du tager kontakt til en elektriker eller vores serviceafdeling. Faktisk er der mange gange tale om mindre problemer, som du sagtens selv kan fikse.

MFG 95

Tjek vores liste over mulige problemer, som kan være skyld i, at display cooleren ikke virker efter hensigten.    

Tjekliste til din display cooler 

Skabet virker ikke 

Mulig årsag kan være, at skabet er slukket. Der kan have været strømsvigt, sikringen er slået fra, eller netstikket er ikke sat rigtigt i. 

Løsning: Start med at trykke på tænd/sluk knappen. Kontrollér, om strømmen er tilsluttet. Sikringen skal være slået til. 

 

Der løber vand i bunden af skabet 

Mulig årsag kan være, at tøvandsafløbsrøret er tilstoppet. 

Løsning: Rens tøvandsrenden og afløbshullet i bagvæggen. 

 

Vibrationer eller generende støj 

Mulig årsag kan være, at skabet står skævt. Skabet kan også hvile op mod andre køkkenelementer. Beholdere eller flasker kan berøre hinanden i skabet. 

Løsning: Indstil skabet med et vaterpas. Ryk skabet væk fra køkkenelementerne eller apparatet, som står umiddelbart op ad skabet. Sørg for afstand mellem flasker og/eller beholdere. 

 

Kompressor kører konstant 

Mulig årsag kan være tøj rumtemperatur. 

Løsning: Sørg for god ventilation. 

 

Apparatet er ikke koldt nok 

Tjek temperaturindstillingen. Mulige årsager kan være, at døren ofte åbnes. Døren er ikke korrekt lukket. Tætningslisten slutter ikke tæt. 

Løsning: Indstil ønsket temperatur. Hold døren lukket i længere perioder. Luk døren. Juster døren. 

 

Har du været de forskellige mulige løsninger igennem, og fejler display cooleren stadig, så tag endelig kontakt til vores serviceafdeling, som sidder klar til at hjælpe dig.