FAQ

De mest stillede spørgsmål om eico.dk

Du har tre muligheder for at finde frem til din brugsanvisning.

Via det enkelte produkt

 1. Find dit produkt, enten under produktgruppen eller via søgefeltet
 2. Under fanen ”Download” finder du flere typer filer, som vedrører netop dette produkt
 3. Klik nu på den fil du søger

Under dokumenter

 1. Find ”Dokumenter” under menuen ”Om Eico”
 2. Her har du en samlet oversigt over produkterne på siden

Ved at rette henvendelse

 1. Er du i tvivl, eller sidder du med at produkt, som ikke findes på hjemmesiden, er du altid velkommen til at skrive til os på email: eico@eico.dk. Du kan også tage kontakt til os via formularen her https://www.eico.dk/om-eico/lad-os-ringe-dig-op/

Private hotline

 1. Har du som privat bruger, behov for at tale med os, af den ene eller anden årsag, tilbyder vi en privat hotline, hvor vi altid er klar til at hjælpe med rådgivning og teknisk assistance. Telefonen er åben hverdage mellem 13-15. Du fanger Privat Hotline på telefon 98 82 39 99

Send en mail

 • Du er naturligvis også altid velkommen til at skrive til os på email: eico@eico.dk.

Kontaktformular

De mest stillede spørgsmål til emhætter

Vælg en skorstensforlængelse

 1. Hvis du har ekstra højt til loftet, kan du i mange tilfælde få lavet en special tilpasning i form af en skorstensforlængelse. Det laves på bestilling og efter tegning.

  Det er ikke til alle emhætter at skorstenen kan tilpasses, så du må forhøre dig nærmere hos din forhandler ...

  Vær opmærksom på, at da en individuelt tilpasset skorsten er en tillægsbestilling som produceres separat, kan der forekomme nuanceforskelle i stålet. Disse forskelle vil blive udlignet over tid.

  Forventet leveringstid af special fremstillet tilpasning er ca. 4 uger efter godkendt tegning.

Vælg en wirehængt emhætte

 1. En anden løsning kan være at vælge en wirehængt emhætte. Ved at tilpasse længderne på wirerne er emhætten meget nem at montere på loft som ellers kan give udfordringer ved montering af en standard emhætte.

Vælg forsænket loft

 1. Hvis du har mulighed for det, kan det også være en ide, at bygge en kasse på loftet, som tilpasses forholdene, således at der bliver en plan flade, hvorpå emhætten kan monteres

Smigskæring

 1. Hvis du har skrå loft, kan du i mange tilfælde få lavet en special tilpasning i form af en smigskæring og tilpasning af indvendigt ophæng. Det laves på bestilling og efter tegning.
  Det er ikke til alle emhætter at skorstenen kan tilpasses. Forhør nærmere ...

  Forventet leveringstid af special fremstillet tilpasning er ca. 4 uger efter godkendt tegning.

 Byg en kasse på loftet

 1. Hvis du har mulighed for det, kan det også være en ide, at bygge en kasse på loftet, som tilpasses i forhold til de skrå paneler, således at der bliver en plan flade, hvorpå emhætten kan monteres.

 

Vælg en emhætte i wire

 1. En anden løsning kan være at vælge en wirehængt emhætte. Ved at tilpasse længderne på wirerne er emhætten meget nem at montere på loft som eller kan give udfordringer ved montering af en standard emhætte.

Alle wirehængte emhætter leveres med wirekit 1700 mm. En ekstra brede model kan være monteret med to sæt. For de fleste wirehængte modeller kan en ekstra forlængelse - wire og tilhørende ledning - bestilles og vil blive monteret på emhætten inden fremsendelse. Prisen er incl. denne montering.

Det er ikke til alle emhætter at wire kan forlænges. Forhør nærmere ...

Der er specielle regler for emhætter over gaskomfurer. Der skal ifølge Gasreglementet være mindst 65 cm afstand fra gasbrænderne til undersiden af emhætten (nogle emhætter skal dog placeres endnu højere - følg brugsanvisningen). I nybyggeri skal emhætten over et gaskomfur have udsugning til det fri.

Mange modeller af EICO emhætter kan fungere i en recirkulationsversion eller i en version med udluftning. Udluftningsemhætter leder mados og damp udenfor huset og udskifter således luften, mens en emhætte med recirkulation renser luften ved hjælp af fedt- og lugtfiltre. Efter filtrering ledes luften tilbage til rummet. Rumluften renses ved gentagen passage gennem filtret.


Med recirkulationsversionen er rørføringen til et punkt udenfor køkkenet ikke nødvendigt. I stedet renses luften ved gennemstrømning i aktive kulfiltre. Med denne version af emhætten er det meget vigtigt, at kulfiltrene vedligeholdes korrekt og de må regelmæssigt udskiftes hhv. renses afhængigt af behov.

Bemærk! Filtrene fjerner ikke damp. Dette fjernes ved ekstra udluftning eller f.eks. via husets centralventilationssystem.

 

Standard kulfilter

 1. De traditionelle lugtfiltre er specielle plasticbeholdere, indeholdende korn af aktivt kul, der kan fange og tilbageholde fedt, lugte og i et vist omfang også fugt. Disse filtre må afhængig af brug udskiftes ca. hver 3. eller 4. måned.

Long life recirkulationsfilter

 1. Til mange emfang tilbydes det teknologisk avancerede Long Life filter.
  Dette filter er mere effektivt end det traditionelle og har desuden en ekstremt lang levetid. Det skal typisk ikke udskiftes, men skal blot rengøres i en opvaskemaskine. Herefter tørres filteret i 10 minutter i en ovn ved 100 grader C før det igen monteres i emhætten.
  Med dette enkle vedligeholdelsesprogram kan et Long Life filter garantere effektiv rensning af luften i emhætten i op til 3 år.

Før man begynder på rengøring eller vedligeholdelse skal man altid tage strømmen af emhætten ved at trække stikket ud eller ved at slukke på hovedafbryderen.

Emhætten bør rengøres regelmæssigt både udvendigt og indvendigt (mindst med samme hyppighed som fedtfiltrene rengøres).

For emhætter med andre overflader end rustfrit stål skal rengøring ske med en blød klud med varmt vand og et flydende neutralt rengøringsmiddel.

Rengøringsmidlet skal hældes på kluden og ikke direkte på emhætten.

Der må under ingen omstændigheder anvendes produkter, der indeholder skuremidler.

Undlad at anvende aggressive rengøringsmidler, kemiske opløsningsmidler eller oliebaserede produkter, der kan efterlade rester, der kan nedbryde overfladen.

I øvrigt henvises til produktets brugsanvisning. Her vil være beskrevet om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til.

De mest stillede spørgsmål til vinkøleskabe

Det kan skyldes, at drænrøret til kondensvandet er tilstoppet. Det sidder på bagsiden af vinkøleskabet. Tør vinkøleskabets bund af, og rengør røret og udløbshullet med en vatpind. Du kan undgå problemer ved at rengøre drænrøret regelmæssigt.

Vinkøleskabe indeholder materialer som kan genanvendes. Ved bortskaffelse skal stikket fjernes fra ledningen og dørene afmonteres. Et kasseret skab med dørene på er livsfarligt for børn under leg. Vær opmærksom på gældende miljøregler. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse dig om hvordan opsamling og genanvendelse af sådanne apparater foregår i kommunen.

Dette afhænger skabets/fryseboksens klimaklasse (står på typeskiltet inde i skabet eller bag på).
Klimaklasse / Tilladt rumtemperatur
SN: +10 °C til +32 °C
N: +16 °C til +32 °C
ST: +18 °C til +38 °C
T: +18 °C til +43 °

Efter at have afbrudt strømmen på tænd/sluk knappen, kan skabet rengøres. Dette gøres bedst med en opløsning af lunkent vand (max. 60 °C) tilsat lidt opvaskemiddel. Anvend ikke rengøringsmidler, som kan ridse. Brug en blød klud. Vask efter med rent vand og tør grundigt af. Undgå, at der kommer vand ind i betjeningspanelet.

Døre i rustfrit stål eller i aluminium rengøres bedst med en spay beregnet til formålet og en blød klud. Der findes forskellige plejemidler som kan anvendes. Disse kan købes hos de fleste forhandlere. Brug aldrig klorholdige rengøringsmidler, skurepulver eller ståluld.

Mulige årsager kan være at skabet står skævt og/eller hviler op mod andre køkkenelementer. Indstil skabet med et vaterpas og/eller ryk skabet væk fra køkkenelementerne eller apparater, som står umiddelbart op ad skabet.

Mulige årsager kan være en for lav temperaturindstilling og/eller en for høj rumtemperatur. Indstil højere temperatur og/eller sørg for god ventilation

Vestfrost har indgået et samarbejde med udvalgte køkken-, hvidevare-og vinhandlere. Vi kalder dem Vestfrost WinePartner Plus. Vestfrost Winepartner Plus har altid både store og små vinkøleskabe i sortimentet. 

Under hvert produkt, kan du se forhandlere af Vestfrost vinkøleskabe. Leder du efter en bestemt model, er det en god ide at kontakte forhandleren inden.    

Du kan både købe ekstra hylder, præsentationshylde, hyldetermometer med mere til dit vinkøleskab. Du kan købe tilbehøret hos din lokale Vestfrost-forhandler eller her på hjemmesiden. 

 1. En enkelt temperaturzone anvendes, når du har en type af vin, der har behov for det samme klima (+/- 2 til 3 ˚C). Varme stiger til vejrs, og derfor kan det lade sig gøre at indstille bunden af skabet til 10-11˚C og forvente, at der i toppen af skabet bliver 12-13˚C. Anvend gerne et hyldetermometer for at overvåge temperaturen.
 2. To temperaturzoner kaldes også Dualzone og betyder, at vinskabet er opdelt i to afdelinger adskilt via en rumdeler. To zoner findes overvejende i mindre skabe. Skabene kan bruges som kombineret opbevarings- og serveringsskabe.
 3. Vinskabe med multizone har to temperaturzoner. Zonerne er ikke opdelt, og derfor vil de to temperaturindstillinger blandes på midten af skabet og give en ekstra tredje zone. Multizone-skabe kan rumme vine med forskellige klimabehov og samtidig sørge for serveringsklar vin i toppen af skabet.