Guide til fejlfinding på din Vestfrost fryser

Er uheldet ude, og driller din Vestfrost fryser, så er der en række ting, som du selv kan tjekke, inden du tager kontakt til en elektriker eller vores serviceafdeling. Faktisk er der mange gange tale om mindre problemer, som du sagtens selv kan fikse.

Guide Til Fejlfinding På Din Vestfrost Fryser

Tjek vores liste over mulige problemer, som kan være skyld i at fryseren ikke virker efter hensigten.    

Tjekliste til din fryser 

Hvis fryseren ikke virker 

 • Er der et strømsvigt? 
 • Er stikket sat korrekt i stikkontakten? 
 • Er der gået en sikring i den strømkreds, som fryseskabet er tilsluttet? 
 • Er der overhovedet fejl ved stikkontakten?  For at kontrollere dette, kan du tilslutte dit fryseskab til en kendt fungerende stikkontakt.

Temperaturstigning kan skyldes  

 • at døren til fryseskabet åbnes for ofte og for længe ad gangen
 • at fryseren fyldes med for store mængder varm mad 
 • fryser temperatur er indstillet på -16
 • at omgivelsestemperaturen er høj 
 • at der er fejl ved apparatet 

Kontroller advarslerne  

Skabet udsender en advarsel, hvis temperaturen i skabet ligger på et forkert niveau, eller hvis der opstår en fejl i skabet. Advarselskoder vises i skabets temperaturindikator i displaypanelet.   

Normale lyde  

Knagende (is, der knager) lyde:  

 • Under automatisk afrimning. 
 • Når apparatet afkøles eller opvarmes (pga. udvidelse af apparatets materiale). 

Korte knagende lyde:  

 • Høres, når termostaten slår kompressoren til og fra.  

Kompressorstøj (normale motorlyde):  

 • Denne støj betyder, at kompressoren kører normalt. Kompressoren kan kortvarigt udsende mere støj, når den bliver aktiveret.  

Boblende og plaskende lyde:  

 • Denne støj er forårsaget af strømmen af kølemiddel i rørene.  

Støj fra vandgennemstrømning:  

 • Normal støj fra vand, der strømmer til fordampningsbeholderen under afrimning. Denne støj kan høres under afrimning.  

Støj fra luftgennemstrømning (normal støj fra blæseren):  

 • Dette kan høres ved NoFrost frysere under normal drift af systemet på grund af luftcirkulation. 

Hvis luftfugtigheden stiger inden i fryseren  

 • Er madvarerne korrekt indpakket?
 • Blev beholderne tørret godt, før de blev anbragt i fryseren?
 • Blev døren til fryseren åbnet meget hyppigt? Når døren åbnes, vil luftfugtigheden i luften i rummet trænge ind i fryseren. Især hvis luftfugtigheden i lokalet er for høj, og jo oftere døren åbnes, des hurtigere stiger fugtigheden. 

Der er en ophobning af is inde i apparatet  

Kontroller om:  

 • Dørene er lukket korrekt. Integreret skab kan stå på "klem" hvis de ikke lukkes korrekt hver gang. Derved kan der dannes is, som skabet ikke selv kan afrime. Bemærk at køle-/fryseskabe uden NoFrost ikke er selv afrimende.

Hvis døren ikke åbnes og lukkes korrekt  

 • Er der madvarer, der forhindrer døren i at lukke? 
 • Er fryserdøren, skufferne og isbakken anbragt korrekt? 
 • Er tætningslisterne i døren knækket eller flossede? 
 • Står fryseren på en jævn overflade? 

Hvis kanterne på fryseren, hvor døren slutter til, er varme  

Især om sommeren (varmt vejr) kan de overflader, som har fælles kontakt, blive varmere, når kompressoren arbejder. Dette er normalt.  

Anbefalinger  

 • For at slukke apparatet helt (under rengøring og når døren efterlades åben), skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Har du været de forskellige mulige løsninger igennem, og fryseren stadig fejler, så tag endelig kontakt til vores serviceafdeling, som sidder klar til at hjælpe dig.   

Du finder kontaktoplysninger her