Guide til fejlfinding på dit Vestfrost køleskab

Er uheldet ude, og driller dit Vestfrost køleskab, så er der en række ting, som du selv kan tjekke, inden du tager kontakt til vores serviceafdeling. 

26503 VIC 11177 S + 20015 VBO 2460 PN Pyro + 20016 VBO 1445 PN Steam Assist

Tjek vores liste over mulige problemer, som kan være skyld i at køleskabet ikke virker efter hensigten.    

 

Tjekliste til dit køleskab 

Sådan gør du, hvis apparatet ikke fungerer 

Kontrollér, om:  

 • der er strøm, 
 • hovedafbryderen i dit hjem er slået fra, 
 • stikkontakten er defekt. For at kontrollere dette skal du tilslutte et andet apparat, som du ved fungerer, i den samme stikkontakt.

Sådan gør du, hvis apparatet ikke fungerer korrekt 

Kontrollér, om:  

 • du har overbelastet apparatet, • køleskabets temperatur er indstillet på 2, 
 • døren er lukket helt til, • der er støv på kondensatoren, 
 • der er nok plads bag ved og ved siden af apparatet. 

Der er en ophobning af is inde i apparatet  

Kontroller om:  

Dørene er lukket korrekt. Integreret skab kan stå på “klem” hvis de ikke lukkes korrekt hver gang, derved kan der dannes is som skabet ikke selv kan afrime. Bemærk af køle-/ fryseskabe uden NoFrost, ikke er selv afrimende.  

Hvis køleskabet larmer for meget  

Normal støj  

Knasende lyd (is der knaser):  

 • Under automatisk afrimning. 
 • Når apparatet afkøles eller opvarmes (på grund af udvidelsen af apparatets materialer).

Korte knaselyde: Høres, når termostaten tænder/slukker for kompressoren.  

Kompressorstøj: Normal motorstøj. Denne støj betyder, at kompressoren fungerer normalt. Kompressoren kan støje mere i en kort periode, når den aktiveres.  

Boblende lyde og plask: systemets rør. Lyd af strømmende vand: Normal lyd af vand, der strømmer til fordampningsbeholderen under afrimning. Denne støj kan høres under afrimning.  

Støj fra luftblæser: Normal blæserlyd. Denne støj kan høres, når køleskabet er i normal drift, på grund af luftcirkulation. 

Hvis kanterne ved køleskabets dør er varme  

Især om sommeren (i varmt vejr) kan overfladerne ved samlingerne blive varme, når kompressoren kører. Dette er normalt.  

Hvis der ophobes fugt i køleskabet  

 • Er alle madvarer pakket ordentligt ind? Tørres beholderne af, før de sættes i køleskabet? 
 • Åbnes køleskabsdøren ofte? Fugtighed fra rummet kommer ind i køleskabet, når døren åbnes. Fugtighed ophobes hurtigere, når døren åbnes ofte, især hvis luftfugtigheden i rummet er høj. 

Hvis døren ikke åbnes og lukkes korrekt  

 • Forhindrer madvarerne at døren kan lukkes? 
 • Er alle dørenes rum, hylder og skuffer placeret korrekt?
 • Er dørens samlinger i stykker eller revnede? 
 • Står dit køleskab på en plan overflade?

Anbefalinger  

 • For at slukke apparatet helt (under rengøring, og når døren efterlades åbn), skal du tage stikket ud af stikkontakten.

 

Har du været de forskellige mulige løsninger igennem, og fejler køleskabet stadig, så tag endelig kontakt til vores serviceafdeling, som sidder klar til at hjælpe dig.   

Du finder kontaktoplysninger her