Guide til fejlfinding på vinkøleskab

Er uheldet ude, og driller dit Vestfrost vinkøleskab, så er der en række ting, som du selv kan tjekke, inden du tager kontakt til en elektriker eller vores serviceafdeling. Faktisk er der mange gange tale om mindre problemer, som du sagtens selv kan fikse.

Vestfrost vinkøleskab

Tjek vores liste over mulige problemer, som kan være skyld i, at vinkøleskabet ikke virker efter hensigten.    

Tjekliste til dit vinkøleskab 

Skabet virker ikke 

Mulige årsager kan være, at skabet er slukket. Tjek desuden om, der har været strømsvigt, om sikringen er slået fra, eller om netstikket ikke er sat rigtigt i. 

Løsning: 

  • Tryk på tænd/sluk knappen 
  • Kontrollér, om strømmen er tilsluttet. Sikringen skal være slået til. 

 

Der løber vand i bunden af vinkøleskabet 

Mulig årsag kan være, at tøvandsafløbsrøret er tilstoppet. 

Løsning: Rens tøvandsrenden og afløbshullet i bagvæggen. 

 

Vibrationer eller generende støj 

Mulige årsager kan være, at skabet står skævt, at vinkøleskabet hviler op mod andre køkkenelementer, eller at beholdere eller flasker berører hinanden i vinkøleskabet. 

Løsning: Indstil skabet med et vaterpas. Ryk skabet væk fra køkkenelementerne eller apparater, som står umiddelbart op ad skabet. Sørg for afstand mellem flasker og/eller beholdere. 

 

Kompressor kører konstant 

En mulig årsag kan være en høj rumtemperatur. 

Løsning: Sørg for god ventilation. 

 

Styring viser P1 

Mulig årsag at topføleren er afbrudt eller kortsluttet. 

Løsning: Tilkald service. Hele vinkøleskabet styrer efter varmeste setpunkt, indtil fejlen er udbedret. 

 

Styring viser P2 

Mulig årsag kan være, at bundføleren er afbrudt eller kortsluttet. 

Løsning: Tilkald service. Hele skabet styrer efter varmeste setpunkt, indtil fejlen er udbredret. 

 

Har du været de forskellige mulige løsninger igennem, og fejler vinkøleskabet stadig, så tag endelig kontakt til vores serviceafdeling, som sidder klar til at hjælpe dig.