Tjekliste til fejlfinding på dit køle-fryseskab

Har du problemer med dit køle-fryseskab? Tag et kig på vores tjekliste inden du bruger penge på en elektriker.

Vestfrost køle-fryseskab

Hvis dit køleskab ikke fungerer ordentligt, tjek følgende, før du kontakter en elektriker - for at spare tid og penge.

Tjek følgende:

 • Om der er strøm,
 • Hovedkontakten i dit hjem ikke er afbrudt,
 • Termostatindstillingen står i “•” position,
 • Stikket virker. For at tjekke dette, tilslut en anden enhed, som du ved fungerer, til samme stik.

Hvad kan du gøre, hvis dit køleskab fungerer dårligt?

Tjek at:

 • Du ikke har overbelastet enheden,
 • Dørene er lukket fuldstændig,
 • Der ikke er støv på kondensatoren,
 • Der er plads nok på bagsiden og sidevæggene.

Hvis køleskabets fryser larmer for meget:

Normal støj:

Knasende lyd (is der knaser):

 • Under automatisk afrimning.
 • Når apparatet afkøles eller opvarmes (på grund af udvidelsen af apparatets materialer).
 • Høres, når termostaten tænder/slukker for kompressoren.

Kompressor lyde:

 • Normal motorstøj. Denne støj betyder, at kompressoren fungerer normalt.
 • Kompressoren kan støje mere i en kort periode, når den er aktiv.

Boblende lyde og plask:

 • Denne støj kommer fra kølemidlet, der flyder rundt i systemets rør.

Lyd af strømmende vand:

 • Normal lyd af vand, der strømmer til fordampningsbeholderen under afrimning. Denne støj kan høres under afrimning.

Støj fra luftblæser:

 • Normal blæserlyd. Denne støj kan høres i No-Frost-køleskabe under normal drift af systemet på grund af luftcirkulation.

Hvis det lyder anderledes, så undersøg, om:

 • Apparatet er jævnt placeret.
 • Noget berører bagsiden.
 • Der er genstande oven på apparatet, der vibrerer.

Hvis der er vand nederst i køleskabets fryser, så undersøg, om:

 • Afløbet til det optøede vand er tilstoppet (brug afrimningsbundproppen til at rengøre afløbet)

Anbefalinger

 • Hvis apparatet ikke bruges i længere tid (for eksempel i sommerferien), skal du fjerne stikket fra kontakten, rengøre apparatet og lade døren stå åben for at forhindre dannelsen af mug og lugt.
 • For at slukke apparatet helt skal du tage stikket ud af stikkontakten (ved rengøring, og når dørene står åbne)
 • Hvis der stadig er problemer med dit køleskabs fryser, efter du har fulgt anvisningerne i dette hæfte, så forhør dig hos dit nærmeste autoriserede servicecenter.

Du kan finde flere svar på typiske problemstillinger i vores FAQ