PERSONDATA POLITIK

 

Indholdsfortegnelse

1. Persondata politik

1.1 Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

1.2 Tilbagekaldelse af samtykke / Udmeldelse

1.3 Hvem deler vi personoplysninger med?

1.4 Sikkerhed

2. Brug af cookies

3. Dine rettigheder

4. Ændring af retningslinier

5. Klageadgang

 

 

1. PERSONDATA POLITIK

Eico AS indsamler på forskellig vis oplysninger om dig. Du kan her læse, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du kan læse om dine rettigheder og om brug af cookies.

 

1.1 INDSAMLING, OPBEVARING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter: 

- Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer 
- Oplysninger om interesser og vaner
- Købshistorik
- Transaktionsdata
- Trafikdata om brug af internettet

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

- Når du gennemfører køb i webshoppen
- Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Når du opretter en personlig brugerkonto
- Når du deltager i konkurrencer 
- Når du kommunikerer med os

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende saglige og forretningsmæssige formål:

- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
- Administration af kundeforhold
- Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsførings tiltag
- Oprettelse og administration af din personlige brugerkonto
- Besvarelser af dine henvendelser
- Statistik og analyse

Vores legitime grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og Eico. Herudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, eksempelvis ved tilmelding til nyhedsbrev. 

Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services. 

Brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale finder kun sted, såfremt du forinden har afgivet dit samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Vi behandler kun relevante personoplysninger:

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger:

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, kontrollerer og opdaterer vi de personoplysninger, vi behandler om dig, og vi sørger også løbende for at opdatere dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige:

Medmindre andet er angivet, opbevarer vi ikke personlige data i en identificerbar form i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde formålet, eller det er tilladt i henhold til loven. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10.
   

1.2 TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE/UDMELDELSE

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, f.eks. i relation til nyhedsbreve samt lukke din personlige brugerkonto. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller lukke din personlige brugerkonto, kan du kontakte os på
salg@eico.dk eller + 45 9882 3999 eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.  

1.3 HVEM DELER VI PERSONOPLYSNINGER MED?

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. 

Oplysningerne kan endvidere overlades til og behandles af samarbejdspartnere i forbindelse med administration af kundeforhold og markedsføring samt til transportører til brug for levering af varer. Dine personoplysninger vil derudover blive videregivet til betalingsformidleren Epay, når du gennemfører et køb i webshoppen på eico.dk. Epay er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er Epay ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv. 

1.4 SIKKERHED

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed:

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

2. BRUG AF COOKIES

Cookies, formål og relevans:

Ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du samtidig at vi bruger cookies. Cookies er hverken virus eller et program, men blot en lille datafil. Hvis vi placerer cookies, er det til at holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside og for at genkende din computer. Eksempelvis bruger vi cookies til at kunne gemme dine valgte produkter i din ”indkøbskurv”.

Vi indhenter dit samtykke:

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

3. DINE RETTIGHEDER

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du kan til enhver tid få berigtiget urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag til at behandle dine oplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

4. ÆNDRING AF RETNINGSLINIER

Eico AS forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for "senest opdateret" nederst i dokumentet.

5. KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail fs@eico.dk eller telefon +45 9882 3999. 
Du kan også henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.  

 

Senest opdateret: 26. oktober 2019