Aftræk giver bedre indeklima end recirkulation

Danskerne opfordres til at være mere opmærksomme på partikelforurening fra madlavningen. Det indebærer blandt andet, at vi skal blive bedre til at huske at bruge emhætten rigtigt og lufte ud længe nok – også efter kogepladen eller ovnen er slukket.

Emhætte med aftræk

Det skærpede fokus på indeklimaet sker især på baggrund af en ny rapport udgivet af Teknologisk Institut, Artelia og Aarhus Universitet, som sætter fokus på emhætters evne til at fjerne partikelforureningen under madlavning.

Rapporten slår fast, at ”Madlavning er en af de største syndere i forhold til partikelforurening, lugt og dårligt indeklima i boligen”. Denne udmelding giver anledning til igen at minde om best practice, når det kommer til brug af emhætten. Den sætter også fokus på, at emhætten er det vigtigste produkt, når der skal indrettes køkken, da den har størst indvirkning på vores sundhed. 

Farligt ikke at bruge emhætten rigtigt 

Som en af Nordens førende emhætteeksperter ser EICO det som vores opgave at vejlede og hjælpe, så der bliver truffet valg på et oplyst grundlag. Det kan nemlig hurtigt blive en jungle at skulle navigere rundt i, om emhætten egentlig fungerer efter hensigten, eller den faktisk underperformer og derved ikke fjerner de ultrafine partikler, som skaber det dårlige indeklima.  

”Langt de fleste tænder for eksempel ikke for emhætten før de begynder madlavningen, og nogle glemmer helt at tænde den. Det kan have direkte konsekvenser i forhold til livsstilssygdomme, som fx blodpropper og cancer. Meget tankevækkende konkluderer den nye rapport, at man bliver udsat for 10 gange så mange farlige partikler, som spreder sig rundt i boligen, ved ikke at tænde emhætten under madlavning end ved at opholde sig på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden”, udtaler Finn Kristensen, teknisk chef hos EICO A/S. 

Aftræk versus recirkulation 

Groft sagt kan emhætter inddeles i to typer: dem til aftræk og dem til recirkulation. Emhætter med aftræk til det fri sender den opfangede em (fugt, fedt, lugt, partikler og varme) direkte ud af boligen til det fri. Denne løsning er derfor klart at foretrække.  

Hvis du ikke har mulighed for at lave aftræk til det fri, kan recirkulation anvendes. Med denne type emhætte recirkuleres luften i boligen, og luften filtreres igennem et recirkulationsfilter. Det betyder, at luften blæses tilbage i køkkenet igen og igen. Det har længe været kendt, at emhætter med recirkulation ikke fjerner damp/fugt, men med denne rapport stilles der skarpt på det faktum, at de heller ikke fjerner de farlige ultrafine partikler fra madlavningen. Dog skal man være opmærksom på, at en recirkulationsemhætte ikke må monteres i boliger eller erhvervsejendomme, som er færdigmeldt fra og med 1. januar 2015, medmindre man har en dispensation fra kommunen for dette.  

”Selv de bedste recirkulationsfiltre har en opfangningsevne på max 9 %, når det kommer til ultrafine partikler, hvilket vil sige, at de på ingen måde virker i forhold til at opsamle disse skadelige partikler. Derudover skal man huske, at recirkulation ikke fjerner fugt, som kan være årsag til skimmelsvamp og andre gener i boligen. Derfor vil vi hos EICO altid anbefale aftræk til det fri. Denne løsning er klart bedst, når det kommer til opfangningsevnen af ultrafine partikler, som Teknologisk Institut har målt til at være ca. 90 % ved aftræk til det fri ”, udtaler Finn Kristensen. 

Luftmængde er en anden vigtig faktor 

Rapporten konkluderer desuden, at den vigtigste parameter for effektivt at fjerne partikler i forbindelse med madlavning er luftmængden, jo mere des bedre. Derefter kommer afstanden til kilden, jo tættere på des bedre.  

”Rapporten dokumenterer, at kogeplader med emhætte er den bedste løsning, når det kommer til at fjerne de ultrafine partikler fra madlavningen. Det er den, fordi afstanden til kilden er meget lav, og derved fjernes de ultrafine partikler hurtigt, før de når at sprede sig ud i boligen. EICOs kogeplader med emhætte har den højeste lufthastighed målt i m/sekund på markedet, som sikrer en optimal opfangningsevne af em og ultrafine partikler, der opstår i forbindelse med madlavning”, afslutter Finn Kristensen.  

 

7 gode råd: Brug emhætten korrekt, og få et sundere indeklima  

  1. Vælg altid emhætte med aftræk, hvis det er muligt.
  2. Sørg for optimal installationshøjde - jo tættere emhætten er på partiklerne, des mere opfanger den.
  3. Husk altid at tænde emhætten på niveau 2, inden du begynder madlavningen. Optimalt set skal den tændes 10 minutter før.
  4. For at sikre optimal luftcirkulation bør du åbne et vindue eller en dør mindst seks meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis dette ikke er muligt, kan mindre afstand anvendes.
  5. Vær opmærksom under madlavningen. Hvis du kan lugte maden i resten af boligen, så skal du skrue mere op for emhætten.
  6. Lad emhætten køre i mindst 15-30 minutter på niveau 2 efter madlavningen er færdig; derved sikrer du det mest optimale indeklima i din bolig.
  7. Husk også at bruge emhætten, når du for eksempel bruger ovnen. 

 

Læs hele rapporten her