Derfor skal du rense dit fedtfilter i emhætten

Hvornår har du sidst renset dit fedtfilter? Du skal rengøre fedtfiltret i din emhætte ofte, hvis det skal have den optimale effekt i dit køkken.

Romeo

Et mættet fedtfilter

Når den fedtmættede luft suges gennem emhættens fedtfilter, nedkøles luften, og fedtpartiklerne fanges og sidder fast i fedtfilteret. Det er netop meningen med et fedtfilter – at du fanger fedtet fra madlavningen, inden det suges op og sætter sig på emhættens indre dele. Derfor er det også vigtigt, at du er opmærksom på at rengøre dit fedtfilter jævnligt, da det ellers bliver mættet. En emhættes sugeevne forringes betydeligt, hvis fedtfiltret er fuld af fedt og snavs. Herudover øges brandfaren, når fedtfilteret er beskidt. Hvis du læser i avisen om brand i en emhætte, så er det med stor sandsynlighed, fordi fedtfilteret har været tilstoppet.

Gamle fedtaflejringer har et lavt brand-punkt og kan derfor nemt bryde i brand ved høj varme. Så ud over sugeevnen er det her også en god grund til at holde fedtfiltrene rene.

For at sikre at fedtfilteret er mest mulig effektivt, skal det derfor renses jævnligt, som minimum hver måned.

Rengøringstips til fedtfilter

Det er med fedtfiltre, som det er med biler – de skal begge vedligeholdes for at fungere optimalt. Fedtfilteret tilbageholder fedtpartiklerne, der stammer fra stegningen. Det siger næsten sig selv, at det godt kan blive ret ulækkert og svært at trænge igennem et mættet fedtfilter, hvis det ikke bliver rengjort løbende.

For at opnå det bedste resultat så anbefaler vi, at fedtfilteret bliver rengjort minimum hver 14. dag. Det tages ud og rengøres ved at bruge milde vaskemidler, manuelt eller i opvaskemaskine ved lav temperatur og med kort opvaskecyklus. Ved vask i opvaskemaskine risikerer fedtfilteret at blive misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber.

Trænger du til et nyt fedtfilter, så kan du altid finde et i vores tilbehørsshop.