Hvordan monterer jeg min emhætte korrekt?

Sørg for korrekt installation af din emhætte, så du opnår optimal effekt og ren og frisk luft i dit køkken.

EicoE25

At installere din nye emhætte på korrekt og forsvarlig vis er naturligvis helt essentielt for at få maksimal effekt ud af den – og dermed ren og frisk luft i dit køkken. 

Kan man selv montere en emhætte?

Som hovedregel skal du være opmærksom på, at du godt selv må installere og tilslutte din emhætte. Det kræver dog, at emhætten har en såkaldt stikprop, der er det stik på emhætten, som du efterfølgende sætter i stikkontakten. Hvis der er en stikprop på emhætten, betyder det, at den kan tilsluttes uden brug af værktøj og professionel hjælp. 

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle emhætter har en så enkel mulighed for tilslutning. Og i givet fald er det påkrævet at benytte sig af en autoriseret elektriker.  

Hvordan placerer du bedst en emhætte i dit køkken?

Den skal naturligvis placeres over kogesektionen, hvor du laver mad, men derudover er det særdeles vigtigt, at den anbringes korrekt med henblik på at opnå optimal udsugning og opfang af em og os.

Hvordan en specifik emhætte skal placeres, afhænger af typen og modellen. Derfor er det vigtigt at studere manualen, der medfølger produktet. Den vil altid forklare, hvordan netop din emhætte skal placeres og monteres.

Noget, du imidlertid altid bør være specielt opmærksom på – uanset emhættetype – er, at der altid vil være nogle minimumskrav til, hvor langt der skal være fra kogesektionen og til emhætten.

Rørføring er afgørende 

Selv den mest effektive og veludstyrede emhætte risikerer at miste sugeevnen, hvis ikke rørføringen udføres optimalt. Derfor kan det være velanvendt tid at sikre sig, at dette bliver gjort forskriftsmæssigt. Og at man naturligvis benytter sig af professionel assistance og vejledning, hvis man er usikker.  

Det er essentielt, at man sørger for korrekt dimension på aftræksrørene. I den sammenhæng er det vigtigt, at man benytter sig af fast rørføring (i modsætning til flexslanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre ydeevne, idet luften trækkes mere effektivt ud gennem et fast og glat rør. Flexslanger skal kun benyttes, hvis det er yderst nødvendigt. 

Afslutningsvis er det væsentligt, at man altid vælger kortest mulig rørføring, og at rørføringskanalerne har samme diameter fra emhætten og til det sted, hvor luften føres ud – der skal altså være samme diameter på luftpassagen hele vejen ud (aftræksrør, taghætte, murgennemføring). Man bør også være opmærksom på, hvis diameteren reduceres, at der vil ske et kraftigt tab af sugeevne samtidig med, at lydniveauet vil stige markant. I gamle huse er rørføringskanalens diameter ofte 100 eller 125 mm., mens man i dag anvender en diameter på 150 mm. Endvidere bør 90 graders bøjningen laves så langt fra emhætten som overhovedet muligt.