01/17/2024

Kend de smarte ekstrafunktioner på en Vestfrost tørretumbler

Hverdagen skal helst være en velsmurt maskine, hvor hvidevarerne bare skal spille, så vi kan bruge energien på andre ting. Derfor er det vigtigt, at de hvidevarer, du omgiver dig med, er mere end blot praktiske foranstaltninger. Det gælder også vores tørretumblere fra Vestfrost.

Vestfrost tørretumbler

NB: Vær opmærksom på at funktionerne kan variere fra produkt til produkt.  

Vi tilbringer en stor del af hverdagen i hjemmet. Det er her, vi laver mad, bager, vasker og tørrer tøj, fryser ned og putter vores indkøb på køl – her, vi får tingene til at køre. Hverdagen skal helst være en velsmurt maskine, hvor hvidevarerne bare skal spille, så vi kan bruge energien på andre ting. Derfor er det vigtigt, at de hvidevarer, du omgiver dig med, er mere end blot praktiske foranstaltninger. Det gælder også vores tørretumblere fra Vestfrost. De er nøje udviklet til at glide ind som en naturlig del af din travle hverdag. Derfor skal de selvfølgelig også kvalitets- og designmæssigt matche din stil og dine ønsker. Med Vestfrost har vi altid stræbt efter at være lidt bedre, til en lidt mere fornuftig pris. Det synes vi, at vi skylder dig og din hverdag.  

For at gøre din hverdag nemmere har vi samlet en række ekstrafunktioner, som du kan gøre brug af – når hverdagen skal lettes lidt.   

Tørreniveau  

Det fugtighedsniveau, der er opnået efter tørringen, kan øges med tre niveauer. På denne måde kan det ønskede tørhedsniveau vælges. Disse niveauer kan vælges udover standardindstillingen: 1, 2, 3. Når der er valgt niveau, tændes LED indikatoren for det relevante tørreniveau.   

Anti-krøl   

Hvis du vælger indstillingen "Anti-krøl" og ikke åbner tørretumblerens dør efter programmet, forlænges den 1 time lange anti-krøl-fase til 2 timer. Når du har valgt indstillingen Anti-krøl, vil du høre en lydalarm. Tryk på den samme knap igen for at annullere funktionen. Hvis du åbner døren eller trykker Start/pause-knappen, mens Anti-krøl-trinnet kører, vil det nævnte trin blive annulleret.  

Forsinket start   

Du kan forsinke starttidspunktet for programmet ved at vælge indstilling mellem 1 time og 23 timer. Du kan aktivere den ønskede forsinkelse ved at trykke på Start/pause-knappen. Når tiden er gået, starter det valgte program automatisk. I forsinkelsestidsrummet kan indstillinger, der er kompatible med programmet, aktiveres eller deaktiveres. Hvis du trykker længe på knappen Forsinket start, ændres forsinkelsestiden kontinuerligt.  

Annuller alarmlyd   

Tørretumbleren afgiver en lydalarm, når programvælgeren drejes, der trykkes på knapper, og når et program er færdigt. Hvis du vil annullere advarslerne, skal du trykke og holde nede på indstillingen "Anti-krøl" i 3 sekunder. Når du trykker på knappen, høres en lydalarm, som angiver, at indstillingen er blevet annulleret.  

Timet tørring   

Når programvælgeren er indstillet på Timet tørring, kan indstillingen vælges ved tryk på indstillingsknappen Timet tørring, og programmet startes ved tryk på Start-/ pause-knappen. Hvis du trykker længe på knappen Timet tørring, ændres tiden kontinuerligt.  

Børnelås  

Der er en børnelåsindstilling, som bruges til at undgå ændringer i programforløbet, når der trykkes på knapper i løbet af et program. For at aktivere børnelåsen skal du trykke på knapperne "Forsinket " og "Anti-krøl" samtidigt i 3 sekunder. Når børnelåsen er aktiveret, er alle knapperne deaktiveret. Børnelåsen bliver deaktiveret automatisk, når programmet er slut. Når børnelåsen aktiveres/ deaktiveres, vises "CL" på displayet i 2 sekunder og slukkes derefter. Der høres en lydalarm. Advarsel! Hvis du drejer på programvælgeren, når produktet er i gang, eller børnelåsen er aktiv, høres der en lydalarm, og "CL" vises på displayet i 2 sekunder, hvorefter det slukkes. Selv om du indstiller programvælgeren til et andet program, vil det foregående program stadig fortsætte med at køre. Hvis du vil vælge et nyt program, skal du deaktivere børnelåsen og derefter indstille programvælgeren til "off"-positionen. Derefter kan du vælge og starte det ønskede program.  

  Du finder vores udvalg af Vestfrost tørretumblere her