Sådan rengør du et fritstående køle-fryseskab

Vi har samlet en række tips til, hvordan du nemt rengør dit fritstående køle-fryseskab fra Vestfrost.

Vestfrost køle-fryseskab

Start med at slukke for strømmen inden rengøring af køle-fryseskabet. Du kan tørre inder- og ydersiderne af med en blød klud eller en svamp med varmt sæbevand. Du bør rengøre kondensatoren med en kost mindst to gange om året for at sikre energibesparelse og øge effektiviteten.

Har køle-fryseskabet fuldautomatisk afrimning, vil tø-vandet løber ned i en afløbsrende bagerst i skabet. Herfra ledes det gennem en kanal i bagvæggen ud i en skål oven over kompressoren, hvor det fordamper. Undersøg regelmæssigt, om afløbsrenden og afløbshullet er stoppet til, så vandet løber ud i bunden af skabet i stedet for ned i kanalen. I sådanne tilfælde bruger man den medfølgende rensepind eller en spids nål el.lign. til at skaffe passage gennem hullet.

Afrimning af fryseren i et køle-fryseskab

Den is, der dannes i fryseren, bør fjernes mindst 2 gange årligt, eller når der har dannet sig et ca. 5 mm tykt lag is, idet for meget is nedsætter skabets effektivitet. Brug den medfølgende plasticskraber. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande til at fjerne isen.

Dagen før fryseren skal afrimes, bør man sætte termostaten på 5 for at være sikker på, at alle frostvarerne er helt indfrosne.

Start selve afrimningen med at slukke for strømmen til skabet og trække stikket ud af stikkontakten og lade fryserdøren stå åben. Tag frysevarerne ud, pak dem ind i et tykt lag papir, og opbevar dem et koldt sted.

Man kan, for at fremskynde afrimningen, anbringe skåle med varmt vand i fryseren. Når isen er tøet op, tørrer man tø-vandet op, og tørrer fryseren grundigt af indvendigt, tænder igen for strømmen og sætter termostatknappen på max.

Nu kan du nyde dit rene køle-fryseskab igen.

Udforsk hele vores Vestfrost sortiment her