Tips til madopbevaring i køleskabet

Et velorganiseret køleskab skal man ikke kimse af. Men når det kommer til opbevaring af fødevarer i dit køleskab, ved du så, hvor de forskellige madvarer skal opbevares for optimal holdbarhed?

køleskab vestfrost

Vi har samlet en række tips og fif til opbevaring af madvarer, så du kan få det optimale ud af dit køleskab.  

 • Opbevar altid væsker i lukkede beholdere i køleskabet for at reducere fugtigheden og undgå frostdannelse. Frost har tendens til at koncentrere sig i de koldeste dele af fordampningsvæsken, og med tiden vil dit apparat kræve hyppigere afrimning.  
 • Kogte retter skal forblive tildækkede, når de opbevares i køleskabet.  
 • Anbring ikke varme fødevarer i køleskabet. Placer dem, når de er kølige, ellers øges temperaturen/fugtigheden inde i køleskabet, hvilket reducerer køleskabets effektivitet.  
 • Undlad at anbringe varm mad i køleskabet. Vent, til maden har stuetemperatur. Varme madvarer får temperaturen i køleskabet til at stige, hvilket kan forårsage madforgiftning og ødelæggelse af madvarerne.  
 • Sørg for, at ingen genstande er i direkte kontakt med apparatets bagvæg, da der udvikler sig frost, som emballage vil klæbe sig til. Åbn ikke køleskabsdøren ofte.  
 • Vi anbefaler, at kød og ren fisk pakkes løst og opbevares på glashylden lige over grøntsagshylden, hvor luften er køligere, da dette giver de bedste opbevaringsforhold.  
 • Opbevar løse frugt- og grøntsagsprodukter i grønsagsbeholderne.  
 • Opbevaring af frugt og grøntsager separat hjælper med at forhindre ethylenfølsomme grøntsager (grønne blade, broccoli, gulerod osv.) fra at blive påvirket af ethylenfrigørende frugter (banan, fersken, abrikos, figen osv.). Men det problem kan vores UltraFresh også afhælpe. Læs mere om UltraFresh her.
 • Kartofler, løg og hvidløg bør ikke opbevares i køleskabet 
 • Sæt ikke våde grøntsager i køleskabet.  
 • Opbevaringstiden for alle fødevarer afhænger af den oprindelige kvalitet af maden og en uafbrudt kølecyklus inden afkøling i køleskabet.  
 • Vand, der lækker fra kød, kan forurene andre produkter i køleskabet. Indpak kødprodukter og rengør hylderne for spild.
 • Anbring ikke madvarer foran luftstrømskanalen.  
 • Anvend emballerede fødevarer inden den anbefalede udløbsdato.  
 • For at opretholde køleskabets optimale temperatur må mad ikke komme i kontakt med temperaturføler, som er placeret i køleskabet.  
 • Under normale driftsbetingelser er det tilstrækkeligt at indstille køleskabets temperatur til +4 °C.  
 • Køleskabets temperatur bør være mellem 0-8°C, friske madvarer, der opbevares ved en temperatur under 0°C, kan fryse og rådne, mængden af bakterier stiger ved temperaturer over 8°C, og det kan ødelægge madvarerne.  
 • Madvarer bør opbevares i lukkede beholdere eller tildækket i køleskabet for at forhindre fugtdannelse og lugt. 

Se vores sortiment af Vestfrost køleskabe lige her