Sådan rengør og vedligeholder du din MFG 95 display cooler fra Vestfrost

Du kan gøre meget for at forlænge levetiden på din Vestfrost MFG 95 display cooler. En vigtig ting, som du lige så godt kan begynde med helt fra starten af, er at følge anvisningerne for afrimning, rengøring og vedligeholdelse.

Vestfrost MFG 95 display cooler

På den måde er du med til ikke bare at forlænge levetiden, men også at sikre dig, at din display cooler fremstår så flot og elegant som muligt.

Automatisk afrimning af MFG 95

Afrimningen af skabet sker automatisk. Smeltevandet løber gennem et rør ned til tøvandsskålen, der sidder ved kompressoren. Vandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren.

Rengøring af MGF 95

Før rengøring påbegyndes, skal stikproppen fjernes fra stikkontakten. Skabet rengøres bedst med en opløsning af lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel (max. 65 grader). Anvend ikke rengøringsmidler, der kan ridse. Brug en blød klud. Vask efter med rent vand, og tør grundigt af. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande.

Tætningslisten rundt om døren kræver jævnlig rengøring for at undgå misfarvning og sikre lang holdbarhed. Brug rent vand.

Efter rengøring af dørens tætningsliste bør du kontrollere, om den fortsat slutter tæt.

På kondensatoren under kabinettet på kompressoren og i kompressorrummet fjernes støvet bedst med en støvsuger.

Udtagning af hylder i MGF 95

Hylden skubbes helt i bund, og vippes skråt. Hylden kan nu trækkes ud.

Udskiftning af lys i MFG 95

Der anvendes lysdioder, som er dimensioneret til at holde hele produktets levetid. Skulle det alligevel blive nødvendigt at skifte lyskilden, så kontakt vores serviceafdeling.

Find MFG 95 display cooler fra Vestfrost lige her