NikolaTesla FAQ

FAQ

Når hastigheden eller trækkraften på luften i nedadgående retning er kraftigere end den hastighed, hvormed luften normalt stiger op, lader dette sig gøre. Drejer det sig om almindelig vanddamp, er suget i NikolaTesla-modellerne minimum fem gange så kraftigt, som den normale opdriftskraft.

Emhættedelen på NikolaTesla har som alle emhætter til formål at rense luften efter madlavning. Dvs. at mados og damp suges gennem emhættens filtersystem. Herfra ledes luften gennem rørføring ud af huset.

Udluftningsemhætter leder, via aftrækskanaler, mados og damp udenfor huset og udskifter således luften. En emhætte med recirkulation renser luften ved hjælp af fedt- og lugtfiltre. Efter filtrering ledes luften tilbage til rummet. Rumluften renses ved gentagen passage gennem filtret. Med recirkulationsversionen er rørføringen til et punkt udenfor køkkenet ikke nødvendigt. I stedet renses luften ved gennemstrømning i aktive kulfiltre.

Bemærk! Filtrene fjerner ikke damp.
Dette fjernes ved ekstra udluftning eller f.eks. via husets centralventilationssystem.

Alle har oplevet at kartofler eller pasta koger over. NikolaTesla pladen er bygget op med et bundkar til at opsamle eventuel væske. Det er et kar, som kan tømmes via en ventil i bunden.

Ofte stillede spørgsmål om NikolaTesla emhætter finder du ovenfor.

Fandt du ikke hvad du søger?

Du kan også bruge søgefeltet til at finde svar på dit spørgsmål.

Hvis det ikke hjælper dig med dit spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os gennem PRIVAT HOTLINE på telefon 9882 3999. PRIVAT HOTLINE er en bemandet support, åben dagligt 13.00 - 15.00.