FAQ Emhætter

Emhætter og tilbehør

Vælg en skorstensforlængelse

Hvis du har ekstra højt til loftet, kan du i mange tilfælde få lavet en special tilpasning i form af en skorstensforlængelse. Det laves på bestilling og efter tegning.

Det er ikke til alle emhætter at skorstenen kan tilpasses, så du må forhøre dig nærmere hos din forhandler ...

Vær opmærksom på, at da en individuelt tilpasset skorsten er en tillægsbestilling som produceres separat, kan der forekomme nuanceforskelle i stålet. Disse forskelle vil blive udlignet over tid.

Forventet leveringstid af special fremstillet tilpasning er ca. 4 uger efter godkendt tegning.

Vælg en wirehængt emhætte

En anden løsning kan være at vælge en wirehængt emhætte. Ved at tilpasse længderne på wirerne er emhætten meget nem at montere på loft som ellers kan give udfordringer ved montering af en standard emhætte.

Vælg forsænket loft

Hvis du har mulighed for det, kan det også være en idé, at bygge en kasse på loftet, som tilpasses forholdene, således at der bliver en plan flade, hvorpå emhætten kan monteres

Vælg en emhætte med aftræk bagud af væggen

Hvis du har mulighed for det, kan der vælges en emhætte hvor aftrækket kan føres direkte bagud af emhætten. På den måde, er der ikke behov for en ekstra lang skorsten.

Smigskæring

Hvis du har skrå loft, kan du i mange tilfælde få lavet en special tilpasning i form af en smigskæring og tilpasning af indvendigt ophæng. Det laves på bestilling og efter tegning.
Det er ikke til alle emhætter at skorstenen kan tilpasses. Forhør nærmere ...

Forventet leveringstid af special fremstillet tilpasning er ca. 4 uger efter godkendt tegning.

 

 Byg en kasse på loftet

Hvis du har mulighed for det, kan det også være en ide, at bygge en kasse på loftet, som tilpasses i forhold til de skrå paneler, således at der bliver en plan flade, hvorpå emhætten kan monteres.

 

Vælg en emhætte i wire

En anden løsning kan være at vælge en wirehængt emhætte. Ved at tilpasse længderne på wirerne er emhætten meget nem at montere på loft som eller kan give udfordringer ved montering af en standard emhætte.

Alle wirehængte emhætter leveres med wirekit 1700 mm. En ekstra bred model kan være monteret med to sæt. For de fleste wirehængte modeller kan en ekstra forlængelse - wire og tilhørende ledning - bestilles og vil blive monteret på emhætten inden fremsendelse. Prisen er incl. denne montering.

Det er ikke til alle emhætter at wire kan forlænges. Forhør nærmere ...

Mange modeller af EICOs emhætter kan fungere i en recirkulationsversion eller i en version med udluftning. Udluftningsemhætter leder mados og damp udenfor huset og udskifter således luften, mens en emhætte med recirkulation renser luften ved hjælp af fedt- og lugtfiltre. Efter filtrering ledes luften tilbage til rummet. Rumluften renses ved gentagen passage gennem filtret.
Med recirkulationsversionen er rørføringen til et punkt udenfor køkkenet ikke nødvendigt. I stedet renses luften ved gennemstrømning i aktive kulfiltre. Med denne version af emhætten er det meget vigtigt, at kulfiltrene vedligeholdes korrekt og de må regelmæssigt udskiftes hhv. renses afhængigt af behov.

Bemærk! Filtrene fjerner ikke damp. Dette fjernes ved ekstra udluftning eller f.eks. via husets centralventilationssystem.

Recirkulationsfilter, kul (3-12 mdr.): Dette traditionelle kulfilter indeholder korn af kul, der kan fange og tilbageholde lugte. For at sikre effektiv rensning af luften, er en regelmæssig udskiftning af kulfilteret nødvendig. Afhængig af brug anbefales det at filteret udskiftes ca. hver 3. eller 4. måned, med mindre andet er beskrevet i medfølgende dokumenter. Særlige standard recirkulationsfiltre har en gennemsnitlig levetid på ca. et år, hvilket altså er mere end det dobbelte af et traditionelt standard-recirkulationsfilter.

Recirkulationsfilter, Long Life (3 år): Til en række af EICOs emhætter, tilbydes det teknologisk avancerede Long Life-filter. Dette filter er mere effektivt end det traditionelle kulfilter og har desuden ekstra lang levetid. Det skal typisk ikke udskiftes, men blot vaskes alene uden anden service i en opvaskemaskine ved maksimalt 65 grader. Herefter skal filteret tørres i 20 minutter i en ovn ved 100 grader, før det igen monteres i emhætten. Hvis dette enkle vedligeholdelsesprogram overholdes, kan et Long Life-filter garantere en effektiv rensning af luften i op til tre år.

Recirkulationsfilter, keramisk (5 år): De højtydende keramiske recirkulationsfiltre kan regenereres i ovnen i 40 minutter ved 200 grader og er derved effektive til rensning af luften i op til fem år. Netop disse keramiske filtre renser luften med mere end 80 procent ved første luftgennemstrømning. 

Hvis du ikke har mulighed for at lave udblæsning til det fri, kan du anvende et recirkulationsfilter. Her er det vigtigt, at frisklufttilførslen er lukket under brug. De fleste EICO-emhætter leveres med mulighed for recirkulation. Bemærk dog, at filtrene ikke fjerner damp. Dette skal fjernes ved ekstra udluftning eller fx via husets boligventilationssystem.

Der findes tre forskellige recirkulationsfiltre, og hvor ofte disse skal udskiftes eller regenereres, afhænger af hvilken type, du vælger:

Recirkulationsfilter, kul (3-12 mdr.): Dette traditionelle kulfilter indeholder korn af kul, der kan fange og tilbageholde lugte. For at sikre effektiv rensning af luften, er en regelmæssig udskiftning af kulfilteret nødvendig. Afhængig af brug anbefales det at filteret udskiftes ca. hver 3. eller 4. måned, med mindre andet er beskrevet i medfølgende dokumenter. Særlige standard recirkulationsfiltre har en gennemsnitlig levetid på ca. et år, hvilket altså er mere end det dobbelte af et traditionelt standard-recirkulationsfilter.

Recirkulationsfilter, Long Life (3 år): Til en række af EICOs emhætter, tilbydes det teknologisk avancerede Long Life-filter. Dette filter er mere effektivt end det traditionelle kulfilter og har desuden ekstra lang levetid. Det skal typisk ikke udskiftes, men blot vaskes alene uden anden service i en opvaskemaskine ved maksimalt 65 grader. Herefter skal filteret tørres i 20 minutter i en ovn ved 100 grader, før det igen monteres i emhætten. Hvis dette enkle vedligeholdelsesprogram overholdes, kan et Long Life-filter garantere en effektiv rensning af luften i op til tre år.

Recirkulationsfilter, keramisk (5 år): De højtydende keramiske recirkulationsfiltre kan regenereres i ovnen i 40 minutter ved 200 grader og er derved effektive til rensning af luften i op til fem år. Netop disse keramiske filtre renser luften med mere end 80 procent ved første luftgennemstrømning. 

Det er meget vigtigt, at du rådfører dig med den håndværker, der skal installere emhætten. Man kan ikke på generelt grundlag sige præcis, hvordan rørføringen skal udformes, da det vil afhænge af individuelle forhold i dit køkken. Det er derfor nødvendigt, at en kyndig fagperson vurderer den optimale rørføring.

Hvis du har en emhætte med aftræk, er det vigtigt, at du starter din emhætte på niveau 2, mindst 5-10 minutter før du tænder for kogepladen.

For at sikre optimal luftcirkulation, bør du åbne et vindue eller en dør mindst seks meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis det ikke er muligt, kan mindre afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade.

For at sikre optimal luftcirkulation, bør du åbne et vindue eller en dør mindst seks meter fra din emhætte, når du starter denne. Hvis det ikke er muligt, kan mindre afstand anvendes. Emhætten bør køre ca. 15 minutter på niveau 2, efter at du er færdig med at bruge din kogeplade.

Hvis du ikke har mulighed for at lave udblæsning til det fri, kan recirkulation anvendes. Her skal al frisklufttilførsel være lukket under brug. Langt de fleste af EICOs emhætter leveres med mulighed for recirkulation.

Hvis du vælger at placere motoren på loftet, taget eller udvendig på muren, anbefaler vi, at du også køber og monterer en lyddæmper. Derved reduceres støjen betragteligt.

Loftsemhætten og nicheemhætter: Ved en loftshøjde på maksimalt 250 cm. over gulvet, skal den suge 700 m3/t.

Skråtstillede emhætter: Hvis den er monteret 45 cm. over kogepladen fra bunden af emhætten, skal den suge 600 m3/t.

Integrerede skabsemhætter: Hvis den er monteret maksimalt 50-60 cm. over kogepladen, skal den suge 600 m3/t.

Udtræksemhætter: Hvis den er monteret maksimalt 50-60 cm. over kogepladen, skal den suge 450 m3/t.

Traditionelle emhætter og hjørneemhætter: Hvis den er monteret maksimalt 65 cm. over kogepladen, skal den suge 450 m3/t.

BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal emhætten til et gaskomfur ALTID placeres minimum 65 cm. over det højeste punkt på gaskogepladen.

Ja, du skal altid have en vertikal returklap. Du kan også købe en komplet murgennemføring, hvor den vertikale returklap er indbygget. En murflange til montering på væggen er inkluderet i det komplette murgennemførings-kit.

Farvemuligheder på storstenskit og kabinet er individuelt fra emhætte til emhætte. For at finde svaret, bør du slå varen op på vores produktside, og under specifikationerne vil du finde svarerne.

Den bedste rørføringstype er faste og glatte rør. Flexslanger skal kun benyttes, hvis det er yderst nødvendigt.

Når hastigheden eller trækkraften på luften i nedadgående retning er kraftigere end den hastighed, hvormed luften normalt stiger op, lader dette sig gøre. Drejer det sig om almindelig vanddamp, er suget i NikolaTesla-modellerne minimum fem gange så kraftigt, som den normale opdriftskraft.

Emhættedelen på NikolaTesla har som alle emhætter til formål at rense luften efter madlavning. Dvs. at mados og damp suges gennem emhættens filtersystem. Herfra ledes luften gennem rørføring ud af huset.

Hvis du ikke har mulighed for at lave udblæsning til det fri, kan du vælge en recirkulationsmodel og anvende et recirkulationsfilter til at rense luften. Her er det vigtigt, at frisklufttilførslen er lukket under brug.

Bemærk dog også, at filtrene ikke fjerner damp. Dette skal fjernes ved ekstra udluftning eller fx via husets boligventilationssystem.

Udluftningsemhætter leder, via aftrækskanaler, mados og damp udenfor huset og udskifter således luften.

En emhætte med recirkulation renser luften ved hjælp af fedt- og lugtfiltre. Efter filtrering ledes luften tilbage til rummet. Rumluften renses ved gentagen passage gennem filtret.

Med recirkulationsversionen er rørføringen til et punkt udenfor køkkenet ikke nødvendigt. I stedet renses luften ved gennemstrømning i aktive kulfiltre. Med denne version af emhætten er det meget vigtigt, at kulfiltrene vedligeholdes korrekt og de må regelmæssigt udskiftes hhv. renses afhængigt af behov.

Bemærk! Filtrene fjerner ikke damp. Dette fjernes ved ekstra udluftning eller f.eks. via husets centralventilationssystem.

Du bør vælge en ekstern motor, hvis du ønsker et lavere lydniveau, men denne er også særdeles anvendelig, hvis du ønsker en fleksibel løsning med større sugeevne.

Køber du en model SM, køber du henholdsvis emhætten og motoren hver for sig. Køber du en model EM (ekstern motor), køber du en samlepakke med en ekstern motor, der skal monteres på loftet. En model SM er en mere fleksibel løsning, hvor model EM normalt repræsenterer en rimeligere løsning.

Hovedreglen er, at emhætten som minimum skal være lige så bred som kogetoppen, men den må også gerne være bredere. Desuden skal emhætten naturligvis være installeret efter forskrifterne, og man bør sikre sig, at rørføringen ikke er reduceret. Integrerede loftemhætter må gerne være 10-20 cm bredere end kogepladen på grund af afstanden mellem kogeplade og emhætte. 

EICO har indgået et samarbejde med et bredt udvalg af køkken- og hvidevarebutikker. De fleste af dem har altid vores produkter vist i udstillingen. Men vi har rigtig mange forskellige modeller i sortimentet, og kan derfor ikke garantere, at butikken har valgt at udstille netop den vare du gerne vil se. Så leder du efter en bestemt model, er det en god ide at kontakte forhandleren inden.


Under hvert produkt, kan du se forhandlere af Eico emhætterne.

EICO er leverandør af hvidevarer og førende indenfor emhætter. Hos os finder du produkter fra nogle af verdens førende producenter. 

ELICA er i dag verdens største emhætteproducent. Og det er ikke uden grund, at ELICA er førende inden for sit felt.
Siden starten i 70’erne har den italienske producent revolutioneret markedet – med banebrydende teknologi, respekt for detaljen og en kvalitet, der ganske enkelt ikke fås meget bedre. En del af de emhætter vi får fra Elica er mærket med Elica brand.

FABER er i dag verdens næststørste emhætteproducent. Faber er en italiensk producent af emhætter, som har beskæftiget sig med ventilation i mere end 60 år.
En del af de emhætter vi får fra Faber er mærket med Faber brand.

Hvis det er muligt, bør du altid bruge faste aftræksrør i din installation. Vælg den korteste mulige rørføring og brug altid samme diameter aftræksrør og taghætte/murgennemføring som diameteren på emhættens aftræk (nogle få modeller har en diameter på 120 mm., men som oftest er diameteren 150 mm.). Lav aldrig en 90 graders bøjning i flexslange – brug fast aftræksrør i stedet. Sørg desuden for, at den 90 graders bøjning laves så langt fra emhætten som overhovedet muligt.

Montering og fejlsøgning

Der er specielle regler for emhætter over gaskomfurer. Der skal ifølge Gasreglementet være mindst 65 cm afstand fra gasbrænderne til undersiden af emhætten (nogle emhætter skal dog placeres endnu højere - følg brugsanvisningen). I nybyggeri skal emhætten over et gaskomfur have udsugning til det fri.

For det første er det meget vigtigt, at rørføringskanalerne har samme diameter fra emhætten og til det sted, hvor luften føres ud – der skal altså være samme diameter på luftpassagen hele vejen ud. Man bør også være opmærksom på, hvis diameteren reduceres, at der vil ske et kraftigt tab af sugeevne samtidig med, at lydniveauet vil stige markant. I gamle huse er rørføringskanalens diameter ofte 100 eller 125 mm., mens man i dag anvender en diameter på 150 mm.  

 

Hvis det drejer sig om vand, skyldes det sandsynligvis manglende isolering i forhold til aftrækket på emhætten. Det kan for eksempel dreje sig om et koldt loftsrum, hvor der skabes kondensvand. Drejer det sig om olie eller fedt, kan det skyldes, at man ikke har rengjort filteret, eller at aftrækket til emhætten er for langt eller er reduceret.

For det første skal man sørge for, at man har korrekt dimension på aftræksrørene. Desuden er det vigtigt, at man benytter sig af fast rørføring (i modsætning til flexslanger). Faste rør fungerer bedre og har bedre ydeevne, idet luften trækkes mere effektivt ud gennem et fast og glat rør.

For bedst mulig luftgennemstrømning anbefaler Eico, at der anvendes faste rør i forbindelse med installation af emhætten.

For det første kan det skyldes, at fedtfilteret har behov for at blive rengjort. Det kan også skyldes, at aftræksrørene ikke har korrekt dimension i henhold til produktets manual. Afslutningsvis kan årsagen være, at returspjældet er blevet blokeret, hvilket er en fejl, som normalt forekommer i forbindelse med montering.

 

Emhætten skal altid placeres som beskrevet i manualen, der medfølger produktet. Vær specielt opmærksom på, at der altid er nogle minimumskrav til, hvor langt der skal være fra kogetoppen og til emhætten.

Du bør henvende dig til EICO ved at ringe på 9882 3999 eller skrive på support@eico.dk, hvor du kan bestille nye LED-spotlys. Det er imidlertid vigtigt, at du, inden du kontakter os, tager et billede af emhættens typeskilt. Dette typeskilt finder du bagved fedtfilteret i emhættes kabinet. I denne video kan du desuden se, hvordan du udskifter LED-spotlyset: https://youtu.be/lAiTygdFDlE

Hvis du har garanti på emhætten, bør du skrive en meddelelse til os på denne blanket: https://www.eico.dk/service/. Er det udenfor produktets garanti, skal du sende et billede af emhættens typeskilt, således at vi kan rådgive dig om hvilken reservedel, du skal bestille. Det er muligt selv af udskifte lyset, men du kan også kontakte en hvidevarereparatør, som kan gøre det for dig.

 

Du finder altid typeskiltet i emhættens kabinet bagved fedtfilteret. Typeskiltet er som oftest en sølvgrå label, som identificerer den specifikke emhætte. Hvis du skal informere os om typeskiltet, bør du taget et billede af hele typeskiltet og sende det til os på support@eico.dk.

 

Hvis du har garanti på emhætten, bør du skrive en meddelelse til os på denne blanket: https://www.eico.dk/service/. Er det udenfor produktet garanti, bør du skrive til support@eico.dk, hvor du sender et billedet af produktets typeskilt. Du finder typeskiltet bagved fedtfilteret på emhætten.

Hvis emhætten kører med samme hastighed, kan det skyldes en fejl i aftræksforholdene. Dette kan du kontrollere ved at afmontere aftrækket og lade emhætten blæse frit. Fejlen kan eventuelt rettes ved at udbedre forsnævringen, sørge for at returspjældet ikke sidder fast eller udskifte taghætten. Det er muligt selv at udføre denne reparation, men du kan også kontakte en hvidevarereparatør eller elinstallatør, der kan gøre det for dig.

Eksterne motorer, som for eksempel er installeret på kolde loftsrum, skal altid isoleres for at undgå kondensvand i motoren eller i elinstallationen. Ofte medfølger der isoleringsmateriale til den eksterne motor.

Som oftest skyldes det, at man ikke har sørget for at oprette forbindelse fra emhætten og til fjernbetjeningen. I brugermanualen finder du en udførlig beskrivelse af, hvordan disse to enheder forbindes til hinanden.

Du finder altid typeskiltet i emhættens kabinet bagved fedtfilteret. Typeskiltet er som oftest en sølvgrå label, der identificerer den specifikke emhætte. Hvis du skal informere os om typeskiltet, bør du taget et billede af hele typeskiltet og sende det til os på support@eico.dk.

Ved strømsvigt eller nedbrud, kan det forekomme at emhætten ikke længere opfatter kommandoer fra tastaturet. I så fald er du nødsaget til at afbryde enheden fra strømforsyningen, og derefter tilsluttes igen til koldstart.

Hvis du styrer din emhætte via fjernbetjening, så prøv først at re-connecte fjernbetjeningen og emhætten. 

Såfremt det ikke løser problemet, så bør du henvende dig til vores serviceafdeling https://www.eico.dk/service/

Hvis din emhætte blinker i displayet, er det meget sandsynligt en indikator for, at dit filter skal renses. Indikation for filterskift/rengøring virker på lidt forskellig måde afhængig af emhættemodel. For nogle modeller blinker en diode i displayet. For andre modeller lyser dioden konstant. 
Indikation for filterskift/rengøring kan for eksempel virke på den måde, at efter 100 timers aktiv brug, begynder en rød diode at blinke for at gøre opmærksom på at det er nødvendigt ar vaske filtrene. Filteralarmen/timeren må nulstilles manuelt, ved at trykke på ON/OFF knappen og den blinkende LED samtidigt, og holde tasterne inde i ca. 3 sekunder, til dioden stopper med at blinke. I din emhættes brugsanvisning vil du finde en beskrivelse af, hvordan funktionen virker på din model. 

 

Vedligehold

Før man begynder på rengøring eller vedligeholdelse skal man altid tage strømmen af emhætten ved at trække stikket ud eller ved at slukke på hovedafbryderen.

Emhætten bør rengøres regelmæssigt både udvendigt og indvendigt (mindst med samme hyppighed som fedtfiltrene rengøres).

For emhætter med andre overflader end rustfrit stål skal rengøring ske med en blød klud med varmt vand og et flydende neutralt rengøringsmiddel.

Rengøringsmidlet skal hældes på kluden og ikke direkte på emhætten.

Der må under ingen omstændigheder anvendes produkter, der indeholder skuremidler.

Undlad at anvende aggressive rengøringsmidler, kemiske opløsningsmidler eller oliebaserede produkter, der kan efterlade rester, der kan nedbryde overfladen.

I øvrigt henvises til produktets brugsanvisning. Her vil være beskrevet om der er særlige forhold, der skal tages hensyn til.

Det kommer an på hvor ofte og på hvilken måde, du laver mad. Men en god tommelfingerregel er at placere fedtfilteret i opvaskemaskinen hver 14. dag og vaske det ved en temperatur på ca. 65-70 grader.

Anvendes der opvaskemaskine skal den indstilles på skånsom vask. Efter vask i en opvaskemaskine kan der forekomme en svag misfarvning af metalfedtfilteret, men dette påvirker ikke filterets effektivitet. Filtret kan naturligvis også vaskes manuelt i varmt vand med neutralt flydende rengøringsmiddel.

Alle har oplevet at kartofler eller pasta koger over. NikolaTesla pladen er bygget op med et bundkar til at opsamle eventuel væske. Det er et kar, som kan tømmes via en ventil i bunden.

https://youtu.be/UnpvpCUuwQo?t=35

Ofte stillede spørgsmål om emhætter finder du ovenfor.

Fandt du ikke hvad du søger?

Du kan også bruge søgefeltet til at finde svar på dit spørgsmål.

Hvis det ikke hjælper dig med dit spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os gennem PRIVAT HOTLINE på telefon 9882 3999.